EBİS İDİS

Muhammet Adiloğlu

Tüm Makaleleri

Elektronik Beton İzleme Sistemi (EBİS) ve İnşaat Demiri İzleme Sistemi (İDİS), inşaat sektöründe kendisine yer edinen en yeni teknolojik sistemlerdir. Elektronik Beton İzleme Sistemi (EBİS), betonun kalitesini ve dayanıklılığını izlemek için kullanılırken, İnşaat Demiri İzleme Sistemi (İDİS) ise inşaat demirinin yerini ve kalitesini kontrol etmek için tasarlanmıştır.

Elektronik Beton İzleme Sistemi (EBİS), inşaat sürecinde betonun dökümünden sonra betonun dayanıklılığını ve kalitesini sürekli olarak izlemek için kullanılan bir sistemdir. Sensörler ve veri toplama cihazları aracılığıyla betonun içindeki çatlaklar, gözenekler ve dayanıklılık gibi önemli parametreler sürekli olarak takip edilir. Bu sayede, betonun kalitesi hakkında gerçek zamanlı bilgiler elde edilir ve gerektiğinde müdahale edilerek kalite problemleri önceden önlenir.

İnşaat Demiri İzleme Sistemi (İDİS) ise, başta vergi güvenliğini sağlamak amacıyla, üretilen ve ithal edilen inşaat demirinin, özel etiket veya işaretle kimliklendirilmesi ve ithalat ile üretimden 4708 sayılı kanunda yer alan yapı müteahhidi dâhil tüm teslim aşamaları ile laboratuvar test süreçleri de dâhil olmak üzere uygulamalarla izlenmesine, ilgili bilgi sistemlerine veri aktarılmasına ve denetim cihazları ile saha denetimine imkân sağlayan işlemler bütünüdür.

Günümüzde yapı denetim sisteminin bir parçası haline gelen Elektronik Beton İzleme Sistemi (EBİS) ve İnşaat Demiri İzleme Sistemi (İDİS) inşaat kalitesini arttırmak için kontrol mekanizması açısından önemli bir yere sahiptir. Yapı denetim firmalarının bu sistemlerdeki bazı aşamaları yapı sahibi veya müteahhitlerin üzerine yıkmasıyla sistem daha da karmaşık hale gelmektedir.

Elektronik Beton İzleme Sistemi (EBİS)’inde kullanılmak için gerekli olan beton çiplerin ASELSAN üzerinden yapı sahibi veya müteahhit firma tarafından alınması, bizlere bu sistemlerin nereye gittiği konusunda soru işareti oluşturuyor. Acaba ileride daha ne sistemler gelecek ? Hangi detaylara yapı sahipleri ve müteahhit firmalar maruz kalacak ? Yapı denetim sistemi içerisinde teknolojiyi kullanarak bir denetim mekanizması oluşturulmaya çalışılıyor, fakat İnsanlarımızdaki doğruluk ve âhlakı arttıramadığımız sürece her türlü sistemin esiri olacağız maalesef. Her yeni bir sistem, her yeni bir detay maliyet olarak vatandaşın üzerine maddi yük olarak eklenmeye devam ediyor.

EDİS, İDİS ve bunlar gibi birçok teknolojik gelişmeler ile inşaat müteahhitliği sistemi daha da zorlaşmaktadır. Müteahhitler, hem geleneksel inşaat yöntemlerini hem de bu yeni teknolojik sistemleri etkin bir şekilde yönetmek ve entegre etmek zorundadır. Aksi halde, kalite problemleri, zaman kayıpları ve maliyet artışları gibi sorunlarla karşılaşabilirler.

Sonuç olarak; inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmaların geleneksel inşaat yapım yöntemlerinin yanında teknolojiye yatırım yaparak uzmanlık ve rekabet avantajı elde etmeleri önem arz etmektedir.