Sektörün Dayanması Mümkün Değil

Muhammet Adiloğlu

Tüm Makaleleri

İnşaat malzemelerinde bir yıl öncesine göre ortalama %64’lük fiyat artışı görülmekte. İşçiliklerde ise bu artış yüzde 30 civarında. Malzeme ile işçiliğin orantısı dikkate alındığında bir önceki yıla göre inşaat maliyetinde yüzde 50 düzeyinde bir artış görülmekte. Fakat inşaat maliyetlerindeki artışın bir diğer sebebi de beton, akustik, otopark gibi bir çok konuda getirilen yeni yönetmelikler. Maliyet artışlarını aynı oranda fiyatlara yansıtamadığımız doğrudur. Fakat son bir yıla bakarak bunun bize zararı olduğunu söylemek çok doğru olmaz. Çünkü inşaat müteahhitliğinde daha uzun soluklu kar-zarar hesabı yapmak daha doğru olur.

Maliyet artışları bu hızla devam ederse sektörün bunun karşısında dayanması mümkün değildir. Konut üretimi ciddi manada etkilenir. Buna bağlı olarak da kira bedellerinde ciddi artış yaşanabilir.

İMKON’un inşaat durdurma kararına kısmen katılıyorum. Çünkü bazen tedarikçi firmalara tepkinin ancak bu yolla gösterilebileceğini düşünüyorum. Katılmadığım tarafı ise tedarikçiye tepki gösterirken bundan yevmiye ile çalışan işçilerin zarar görmesidir.

YAYINLANMAYAN TAM METİN

ÜRÜN ADIBİRİM EYLÜL 2020
FİYATI
 EYLÜL 2021
FİYATI
ARTIŞ
ORANI
DEMİR (İNCE KALIN ORTALAMA)KG₺4,00₺6,4561%
BETONM3₺190,00₺290,0053%
ÇİMENTO50 KG₺18,00₺27,0050%
TUĞLAADET₺0,80₺1,0531%
40 MM*60 MM*2 MM BOY PROFİLMTÜL₺83,00₺179,00116%
ÇATI PANELİM2₺83,00₺112,0035%
ELEKTROTPAKET₺30,00₺56,0087%
ORTALAMATL₺408,80₺671,5064%

Yukarıdaki tabloda (KDV Dahil) görüldüğü gibi inşaat malzemeleri fiyatlarında bir yıl öncesine göre ortalama %64’lük fiyat artışı görülmektedir. İşçiliklerde ise bu artış %30 civarındadır. Malzeme ile işçiliğin orantısı dikkate alındığında bir önceki yıla göre inşaat maliyetinde %50 düzeyinde bir artış görülmektedir. Fakat inşaat maliyetlerindeki artışın bir diğer sebebi de yeni yönetmeliklerin getirdiği maliyet artışlarıdır. Bunlar; yükselen beton sınıfı, kullanılan demirin yoğunluğu, akustik proje ve uygulaması, zemin etüt raporlarındaki test yoğunluğunun artması, otopark yönetmeliğinin getirdiği fazladan yapılan ortak alanlar vs. gibi birçok sebeplerdir. Arsa fiyatlarında ve kat karşılığı inşaat oranlarında piyasa şartlarının zorluğundan dolayı herhangi bir artış görülmedi. Ancak fiyatlarda düşme de söz konusu olmadı.

Maliyet artışlarını aynı oranda fiyatlara yansıtamadığımız doğrudur. Fakat son bir yıla bakarakbunun bize zararı olduğunu söylemek çok doğru olmaz. Çünkü inşaat müteahhitliğinde daha uzun soluklu kar-zarar hesabı yapmak daha doğru olur. Mesela devasa fırınlar kurup üretim ile ilgili yatırımlar yapan fabrikanın bazı yıllar zarar ettiği halde üretim yaptığını düşünecek olursak, biz müteahhitler olarak onlara göre daha şanslı konumdayız. Buna şükretmek gerekir.

Maliyet artışları bu hızda devam ederse sektörün bunun karşısında dayanması mümkün değildir. Konut üretimi ciddi manada etkilenir. Buna bağlı olarak da kira bedellerinde ciddi artış yaşanabilir.

İMKON’un inşaat durdurma kararına kısmen katılıyorum. Çünkü bazen tedarikçi firmalara tepkinin ancak bu yolla gösterilebileceğini düşünüyorum. Katılmadığım tarafı ise tedarikçiye tepki gösterirken bundan yevmiye ile çalışan işçilerin zarar görmesidir.

Son bir yılda içinde bulunduğumuz bu durum, 2018 krizine göre daha hafif geçmektedir. Ülkemizde son açıklanan büyüme oranlarına bakıldığında 2022’nin sektörümüz açısından daha olumlu geçeceği kanaatindeyim.